Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 2

τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλμοῖς (Λου 24:44)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου