Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1

πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος (Β´Τι γ´ 16)
Βιβλική Ορολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου