Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ


Εγχειρίδιο:
Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Μικρές Ερμηνευτικές Μελέτες σε αφηγματικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης
Εκδόσεις Ροπή / Θεσσαλονίκη 2016

Ερωτήσεις Επανάληψης

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Η αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων


Στόχος της παραβολής του Πλούσιου και του Φτωχού Λαζάρου δεν είναι να δώσει πληροφορίες για τη μετά θάνατο ζωή του ανθρώπου· απλώς ο Ιησούς χρησιμοποιεί γνωστές στους ακροατές του παραστάσεις από τις ιουδαϊκές αντιλήψεις της εποχής του για τον άδη, προκειμένου να τονίσει με παραστατικό τρόπο την ανάγκη για έγκαιρη μετάνοια και αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτό που θέλει να τονίσει ο Ιησούς με την παραβολή του είναι ότι τίποτε στον κόσμο δεν είναι σταθερό και αμετάβλητο, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να στηριχτεί σ’ αυτό. Όλα μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν και να βρεθεί ο άνθρωπος μπροστά σε εκπλήξεις απροσδόκητες και, μάλιστα, όταν είναι πια πολύ αργά για να μετανιώσει και να αλλάξει τρόπο ζωής. Ο Ιησούς με την παραβολή του είναι απόλυτα σαφής· το τι θέλει ο Θεός από τους πιστούς του, τους το έχει δώσει γραμμένο. Χρειάζεται μόνο διάθεση να το διαβάσει κανείς.

Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

Το Άγιο Πνεύμα στην καθημερινή ζωή των χριστιανών

Εφε 5:8-19
Ο Θεός γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι για τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την ατομικότητά του, να στραφεί ως πρόσωπο προς τον άλλον, να δώσει προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των άλλων, φτάνοντας μέχρι και στη θυσία των δικών του συμφερόντων. Γι’ αυτό ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι όταν ολοκληρώσει τη δράση του στη γη δεν πρόκειται να τους αφήσει μόνους, αλλά θα τους στείλει κάποιον άλλον που θα βρίσκεται συνέχεια μαζί τους και θα τους συμπαραστέκεται. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας και του κάθε χριστιανού χωριστά. Να δημιουργήσει μια τέλεια κοινωνία προσώπων όμοια με την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο συμπαραστάτης όλων των ανθρώπων· είναι ο Θεός που κατοικεί μόνιμα στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα μεγάλο, τίποτα θαυμαστό, τίποτα δύσκολο, τίποτα αξιόμισθο, καθώς παρέχει τη συμπαράστασή του δωρεάν. Χρειάζεται μόνον απόφαση να δεχθεί κανείς αυτή τη συμπαράσταση.