Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Η αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων


Στόχος της παραβολής του Πλούσιου και του Φτωχού Λαζάρου δεν είναι να δώσει πληροφορίες για τη μετά θάνατο ζωή του ανθρώπου· απλώς ο Ιησούς χρησιμοποιεί γνωστές στους ακροατές του παραστάσεις από τις ιουδαϊκές αντιλήψεις της εποχής του για τον άδη, προκειμένου να τονίσει με παραστατικό τρόπο την ανάγκη για έγκαιρη μετάνοια και αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτό που θέλει να τονίσει ο Ιησούς με την παραβολή του είναι ότι τίποτε στον κόσμο δεν είναι σταθερό και αμετάβλητο, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να στηριχτεί σ’ αυτό. Όλα μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν και να βρεθεί ο άνθρωπος μπροστά σε εκπλήξεις απροσδόκητες και, μάλιστα, όταν είναι πια πολύ αργά για να μετανιώσει και να αλλάξει τρόπο ζωής. Ο Ιησούς με την παραβολή του είναι απόλυτα σαφής· το τι θέλει ο Θεός από τους πιστούς του, τους το έχει δώσει γραμμένο. Χρειάζεται μόνο διάθεση να το διαβάσει κανείς.