Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Βιβλική Αγγελολογία και σύγχρονο κοσμοείδωλο

Μια προσπάθεια διαλόγου Θεολογίας και Φυσικής 

Η λύση που συνήθως νεωτεριστές ερμηνευτές έδιναν παλιότερα στο ζήτημα του ρόλου των αγγέλων στη σύγχρονη περί κόσμου αντίληψη ήταν η θεώρηση των αγγελικών δυνάμεων ως υποστασιοποιημένων εκδηλώσεων της θείας αγάπης και ευσπλαχνίας, ενώ, αντίθετα, των δαιμονικών δυνάμεων ως υποστάσεων αντίστοιχα του κακού.  Η λύση αυτή αποσκοπούσε στη διατήρηση μιας στοιχειώδους ισορροπίας ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη Φυσική έβλεπε τον κόσμο και την ύλη και στις περιγραφές των βιβλικών αφηγήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως μια τέτοια ερμηνεία δεν είναι πάντοτε εφικτή χωρίς μια κάποια υπονόμευση ή σχετικοποίηση της βιβλικής αξιοπιστίας.