Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Η συνεργασία των ανθρώπων με τον Θεό ως προϋπόθεση της σωτηρίας

Φιλ β΄ 5-11

Το Φιλ β´ 5-7, μια από τις αρχαιότερες οµολογίες πίστεως της Εκκλησίας, περιγράφει µια επαναστατική για τις σχέσεις του Θεού µε τον άνθρωπο αλήθεια. Μόνον αυτό που κατέχει κανείς πραγµατικά µπορεί να το µοιραστεί µε τους άλλους· αντίθετα, εκείνο που δεν του ανήκει και το αποκτά δι’ αρπαγής το κρατάει για τον εαυτό του, στερούµενος έτσι της χαράς του µοιράσµατος και της σχέσης µε τον άλλον. Ο Χριστός ως πραγµατικός Θεός θέλει και προσφέρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα µετοχής στη θεότητά του, για να το κάνει όµως αυτό χρειάζεται να σαρκωθεί. Και η Μαρία προσφέρει στον Θεό αυτό ακριβώς που δεν έχει, τη σάρκα, για να το κάνει όµως αυτό χρειάζεται να υποτάξει το δικό της θέληµα στο θέληµα του Θεού. Έτσι, η Μαρία κατόρθωσε να µιµηθεί τον Χριστό, όπως παραγγέλλει ο απόστολος Παύλος, πριν ακόµη γεννηθεί ο Χριστός. Και αφού ήταν ένας κοινός άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, έγινε το σύµβολο της ανθρώπινης συµµετοχής στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσµου. Το πανηγύρι του Γενεθλίου της Θεοτόκου καλεί όλους τους πιστούς σε µια δέσµευση απέναντι στον Θεό ότι στο διάστηµα που µεσολαβεί από τη γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου ως τη γιορτή της γέννησης του Θεανθρώπου θα προσπαθούν καθηµερινά να µιµηθούν τη στάση της Μαρίας, ώστε να είναι έτοιµοι, όταν θα γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού, να τον ακολουθήσουν πραγµατικά και να πραγµατώσουν το θέληµά του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου