Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 5

ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν (Ματ 23:30)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 4

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 3


ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου (Ματ 5:18)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 2

τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλμοῖς (Λου 24:44)

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. (14.7.2017)Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής:
Όπως ακριβώς η Εκκλησία δεν είναι μια θρησκευτική έκφραση, έτσι και η Θεολογία δεν είναι στοχασμός πάνω σε κάποιες χριστιανικές απόψεις. Αν η ορθή πίστη δεν εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένο τρόπο ζωής, τότε καταντά θρησκευτική εκδήλωση, μέσα από την οποία επιχειρεί κανείς να εξευμενίσει τον Θεό προκειμένου να πετύχει τους δικούς του ατομικούς στόχους.