Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ


Εγχειρίδιο:
Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Μικρές Ερμηνευτικές Μελέτες σε αφηγματικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης
Εκδόσεις Ροπή / Θεσσαλονίκη 2016