Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ & ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εγχειρίδιο: Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ...τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 13 + 1 Βήματα Εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη / Θεσσαλονίκη 2014

Ερωτήσεις Επανάληψης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου